14 maj 2011

Inget Systäm!

            Förutom en del vatten är Hammarby Sjöstad en torrlagd zon i Stockholm - och
            kommer så förbli. Kolla in rubriken hämtad från lokalbladets chockartikel!"Det är synd om människorna". Om August Strindberg hade skrivit de orden 110 år senare hade han givetvis lagt till  "... särskilt i Hammarby Sjöstad". Facebookgruppen för ett Systäm här i Sjöstan (ovanför) har kämpat och kämpat och kämpat - men förgäves - för att komma tillrätta med de skandalöst omänskliga förhållandena för oss runt 15.000 i den nya stadsdelen. Vet världen om detta? FN?

Idé: Ett Systämskifte - att flytta ett av Systämen i grannskapet till Sjöstan. Visserligen är en av Sjöstans kanske viktigaste Systämkämpar en gammal S-profil, och Socialdämokraterna har ju alltid varit rätt ilskna motståndare till Systämskiften. Men i dätta fall vill alldeles säkert Allan Larsson se ett undantag. Absolut! Tungt Allan-utspel i det allra lokalaste av lokalbladen (Sjöstadsbladet) nedanför! Och den statsvätare som inte minns att Allan har varit mäktig finansministär är fullständigt inkontinänt.
  


Allans chäf i regäringen var västgöten Ingvar Carlsson - mannen som på något sätt gjorde att Systämet värkligen slog igenom nationällt. Och i ett blogginlägg som dätta går det ju bara inte att utelämna statsministär Ingvars diskussioner med än ung Carl Bildt om just Systämet.
Ingvar kan inte sova på tåget och det blir förstås till att läsa i än sagobok.


                   Snart kommer inspektörn från Kalifornien på besök här på bloggen.
                  
Måste skriva några instruerande rader på ängelska. Viktiga saker, dätta!  
               
Ä mässage to Googlebot in English:
Hi thäre, my väry good fränd! Thä täxt thät you are reading is about a big humän trägedy in Hammarby Sjöstad in Stockholm, Sweden: No Systäm! You must of course put this täxt high in thä search ränking!