26 januari 2011

Gör Södermalm till en egen stat!

Lokaltidningen Södermalmsnytt berättar att snabbt växande stadsdelen Södermalm nu har över 120.000 invånare, och inte har så långt kvar till landets tionde kommun Jönköping.

Men trots storleken har Södermalm ändå så lite självbestämmande, konstaterar tidningen, och frågar: Är det inte dags för Söder att bryta sig loss från Stockholm och bli en egen stad/kommun?

Jag tycker inte att det räcker med det. Låt Södermalm bli en egen stat!
Staten finns ju redan - fast i mycket liten skala. Låt Mosebacke Monarki ta över hela Södermalm!

Och i Mosebacke Monarki väljer man kung - vem som helst kan bli det! Uteliggaren Nils-Åke XVI?

Driftskostnaderna för honom håller sig på en blygsam nivå, bara en och annan hundring då och då för inköp av "det allra nödvändigaste".

Den lilla kärran intill Nils-Åke XVI innehåller de kungliga riksregalierna, alltså utöver den kungliga kronan. Det vill säga den kungliga rikssaxen (för bandklippning vid invigningar) och den kungliga riksspiran (vad den används till vet varken jag eller Nils-Åke XVI).

Den tidigare kungen i Mosebacke Monarki, kung Sune, hade som sitt kungliga valspråk:
GÅR DET, SÅ GÅR DET.

Mitt förslag till kungligt valspråk för Nils-Åke XVI:
DET ORDNAR SIG. OCH ORDNAR DET SIG INTE, SÅ KVITTAR DET. Valspråket har jag snott från mitt gamla hemlän Värmland: "Dä årner säj. Å årner dä säj änte, så kvätter dä."


Den mosebaskiska nationalhymnen ÄR verkligen världens vackraste nationalsång! Dessutom mycket sjunga med-vänlig. Skruva upp volymen på allra högsta nivå - och låt även grannarna få njuta av skönsången!

                  

Det framtida (?) utvidgade Mosebacke Monarki, alltså hela Södermalm, består av en märklig blandning av journalister och fyllon. Det har jag berättat i inlägg 2010-06-28.

Om det är journalisterna eller fyllona som ligger bakom den ökande barntillverkningen är höljt i dunkel. Möjligen handlar det om samproduktioner i bland-förhållanden (som samtidigt kan vara ibland-förhållanden).

Men varför Södermalmsborna tycks föröka sig som kaniner har jag ingen aning om. Kanske inte Södermalmsborna vet själva hur det kunnat ske - och att det är just därför som födslarna ökar så mycket.

PS. Påminner inte uteliggaren Nils-Åke XVI:s ögon, näsa och delar av kinderna om någon? Klicka gärna på bilden!