12 december 2010

Knut, Koranen och sprängdåden

Terrordåd har inget som helst stöd i Koranen, islams heliga skrift.
Islam är emot allt sådant.

Efter sprängdåden i centrala Stockholm igår bläddrar jag lite i släktingen Mohammed Knut Bernströms prisade översättning av Koranen till svenska.

Det nyss nämnda kring terrordåd och liknande tas upp i Koranens sura (=kapitel) 2:190-193, med Knuts kommentarer. Samma sak framförs av ordföranden i Svenska islamiska samfundet (AB).


Men var det som skedde i Stockholm verkligen ett terrordåd? Ett organiserat sådant?
Nog vet vi i skrivande stund alldeles för lite. Vilket även polisen tycks göra. 

Statsminister Fredrik Reinfeldts linje vid presskonferensen idag tycker jag verkar väldigt vettig: ” ... kan vara farligt att spekulera för mycket i det vi inte vet ... viktigt att inte dra förhastade slutsatser."

Knäppskallar och galningar har funnits inom alla religioner, även inom islam.
Människor som totalt har vantolkat det religiösa budskapet, och gjort fruktansvärda saker.

28-åringen kan mycket väl bara ha varit en förvirrad, isolerad galning – i detta sammanhang utan någon koppling till någon grupp.
Och att dådet till slut kommer att rubriceras allmänfarlig ödeläggelse, och inte terroristbrott.

Det är lite överraskande att medierna fått kritik, från bland andra olika bloggare, för att ha varit på tok för försiktiga i nyhetsrapporteringen – i alla fall till en början.
Annars brukar ju medierna få kritik för att ta i för mycket.
Medierna har ju också ett ansvar att inte skapa panik – i synnerhet som lördagsdådet kanske var en ensam galnings verk.

I det mail som 28-åringen av allt att döma skickade till bland annat TT strax före dådet talas det om de svenska soldaterna i Afghanistan. Nu är det ju åtskilliga länder som har militär i landet.
I mailet tas också upp Skåne-konstnären Lars Vilks teckningar där han porträtterar profeten Muhammed som rondellhund.

Jag förstår många muslimers upprördhet.

Konstnärlig frihet ska vi förstås ha. Men oerhört barnsligt och omdömeslöst av denne Vilks att göra sådana här teckningar. Avsikten tycks bara ha varit att provocera - på ett väldigt infantilt sätt. Urkorkat.

Men det gäller inte bara att läsa Koranen – utan också att förstå det skrivna. Något som alla muslimer inte gör. Liksom en del kristna vantolkar Bibeln. 

För det svenska samhället i stort handlar det nu om att det inte blir en tilltagande islamofobi - rädsla och fientlighet mot muslimer och islam.


Inte minst därför att det som skedde i Stockholm sannolikt var en isolerad händelse, och inte en del i ett större sammanhang.

Det kan därför vara läge för lite besinning ...

I medierna: EXPRSvD, DNGP, SVT, VG, TV2 (N).

PS. Bra skrivet, tycker jag: SvD.