24 oktober 2011

Särskrivning och Moderaterna

Moder Teresa & Moder Aterna.
Nyligen bortgångne Per Unckel (M) var under några år landets utbildningsminister. 
På Moderaternas hemsida sedan ett par dagar:
Text från moderat.se.
Citat från moderat.se.
Det säger partisekreterare Sofia Arkelsten om man "läser mer". Jo - men det är i väldigt hög grad osäkert om Moderaterna med detta namn på stipendiet verkligen hedrar den tidigare utbildnings- ministerns minne. Själv tycker jag att det blir totalt tvärtom. Oerhört trist.
Lite specialundervisning i svenska - skräddarsydd för (M):
Albert Einstein ger Moderaterna stödundervisning i svenska.
Tack Albert! Själv vill jag gärna trycka extra hårt på särskrivning à la (M).
Det departement som Per Unckel var chef för - ett departement med bindestreck:

Ingången till utbildningsdepartementet.


Jag har i några blogginlägg skrivit om den skrala svenskundervisningen, som bland annat resulterat i allt särskrivande. Och minsann har det inte blivit ännu värre under de allra senaste åren - med borgerligt styre. Senaste inlägget: "Svensklärarna gör succé med Fritt Fall".