26 juni 2010

Vart är vi på väg?

... var den ständiga frågan i tv-programmet  ...

... kanske ges svaret på affischen ...
... kanske är vi redan där ...
... "VART" ... "hellvete" ... 
... alltför många har idag riktigt dåliga svenska-kunskaper ... 
... tyvärr ...
... även om just den här affischen är lite speciell.                                           

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har sagt att ämnet engelska måste förstärkas i skolan.
Kanske är det ämnet svenska som i första hand borde förstärkas ...