26 juni 2010

Gäst-eka de luxe?

Sett i strandvassen ...
... nedanför fashionabla Grand Hotel Saltsjöbaden.
 "Liv är kontrasternas möte ...", skrev poeten Gunnar Ekelöf.