5 augusti 2012

Gunnar Sträng - citat på citat

Jag använder inte utrikiska ord när det finns adekvat svensk vokabulär. (1)
Man bör ju undvika främmande ord, om man har en relevant inhemsk vokabulär att tillgå. (2)
Jag utiliserar inte utländska ord när det existerar en relevant domestik och adekvat vokabulär(3)
(1) och (2) är helt säkert äkta Gunnar Sträng-citat. (1) är berättat av en ministerkollega. (2) från 1970 inleds med: I ett tidningsklipp kunde nyligen läsas följande magistrala förmaning av statsrådet Sträng. (3) är ett exempel på alla de inte riktigt lika äkta varianter som finns.


Det finns dom som urgerar en limitering av bostadsbyggandet. Det skall dom ge fan i. (4)
Som bekant blev det ju en del utrikiska. Här på Harpsund 1954. Gunnar Sträng, då socialminister och även ansvarig för bostäderna, skäller ut dåvarande finansministern Per Edvin Sköld. Det blev ingen minskning av bostadsbyggandet, tillägger Olof Palme, detta citats bästa-källa. 

Åren kring 1970 skämtades det om att Olof Palme utnämnts till statsminister i Gunnar Strängs regering. Uppvuxen i en statarbarack och med sexårig folkskola i bagaget kom ju Gunnar Emanuel Sträng att bli en politisk gigant med 21 år som socialdemokratisk finansminister (1955-1976). En riktig working class hero. Hoppsan, där blev det utrikiska - beklagar! I år är det 20 år sedan Gunnar Sträng dog. Ändå är han på något sätt odödlig. Hans namn fortsätter att då och då glimta till i böcker, tidningsartiklar och på nätet. Inte minst p g a det särpräglade strängska språket, som det här inlägget handlar om. Har själv saknat en rejäl sammanställnig av Gunnar Sträng-klassiker. Här är en sådan - förstås bara ett urval - allt hämtat från böcker, tidningsartiklar, tv-program m m. 

Alla Gunnar Sträng-citat är i gul textfärg, när jag citerar andra har texten blå färg och mina egna korta kommentarer är i vitt. Tanken med inlägget har också varit att åtminstone försöka skilja agnarna från vetet, vad sa Gunnar Sträng egentligen? En källförteckning finns sist i inlägget. Jag anger alltid bara "bästa-källan" - näst efter själve Gunnar Emanuel, förstås. När källorna till citatet är många och likvärdiga blir det ingen källangivelse alls. Nu kör vi vidare med citat!

Sträng var gammeldags pedagog med pekpinne och blädderblock. Han använde sina hjälpmedel minst en gång om året, när han undervisade de ärade TV-tittarna om statsverkspropositionen. Regionalpolitiska reformer kunde Sträng kalla pengar till mor i busken. Generalernas krav om ökade militära anslag avvisades som vanligt gnäll från knektarnaHan kunde berätta, efter samtal med utsända från Etiopien, att han haft en fin konversation med en gentleman från Abessinien och han intresserade sig för japsens ekonomiska framsteg. (5)
Citat från en bok om Göran Persson, vars stora politiska förebild är Gunnar Sträng. Möjligtvis med undantag av språket. Texten är skriven av journalisten Olle Svenning. Han arbetade 1965-1968 under Tage Erlander och var statsministerns talskrivare. Inte finansministerns!

Nu pinkar jag en formidabel parabel! 
(6) 
Resultatet efter en lyckad prostataoperation på 1980-talet. Berättat av Sten Andersson (partisekreterare, social- och utrikesminister). Norstedts ordbok: parabel = en U-formig matematisk kurva med oändlig utsträckning och med vissa optiskt intressanta egenskaper. Tänk om man fått beskåda detta evenemang!!! (Hör Sten Andersson imitera Sträng - se källförteckningen!)


Speciminerar du för finansministerposten? (7) 
Speciminerar. Justitieminister Lennart Geijer fick den överraskande frågan sedan han motsatt sig en utgift som Gunnar Sträng velat driva igenom. Alltså för en gångs skull helt ombytta roller. Vad Sträng menade var om jag försökte kvalificera mig för finansministerposten. Det konstaterade Geijer efter visst tankearbete, möjligen också en del research. SAOL: speciminera = författa skrifter som lärdomsprov.

Vi i riksbanken är inte så toujours att vi går ut med presskonferens när vi tar upp lån. (8)
Toujours. För den som inte kan franska är ordet totalt obegripligt. Det är det också för oss som kan franska - i alla fall i det här sammanhanget - eftersom vi har lärt oss att toujours betyder alltid. Citatet är från efter finansministertiden, 1979. Journalisterna lär ha störtat till ordböckerna för att finna att toujours, använt i svenskan, betyder sällskaplig och trevlig.


Mästare i att tala till lärde män på bönders vis och till centerpartister på latin. 
(9)
Lustifikation signerad publicisten Gustaf von Platen ...

Sviniös - Fungibel

Båda typiska ord i Gunnar Strängs vokabulär. Sviniös = svinaktig. Fungibel = fungerande, funktions- duglig, funktionell. Men inget av orden är någon strängsk "uppfinning", något som en del verkar ha trott. Och fungibel är egentligen en juridisk term för ting som inte uppvisar några särdrag och därför är utbytbara - exempelvis pengar, bensin, spannmål. Men jag är rätt säker på att Sträng nästan alltid kände till den egentliga betydelsen av de ord som han så kreativt kom att använda. Oftast.


... och då sa Sträng:
Är du gorillaledare?
När Gunnar Sträng inledde frågan om banksocialisering på socialdemokratiska partikongressen på onsdagskvällen sprang en okänd man fram till talarstolen med några kuvert. - Jag är gerillaledare, ropade han. - Vad säger du, är du gorillaledare? frågade Sträng. Partisekreterare Sten Andersson blev alldeles vit i ansiktet, rusade fram och föste ut mannen. Han trodde det var fråga om kuvert med sprängämne, sådana som israeliska ambassader fått. Men i kuverten fanns bara papperslappar med smädelser mot finansministern. Efter intermezzot skärptes bevakningen. (10)
Galningen måste ha tappat koncepterna fullständigt när han ansikte mot ansikte konfronterades med coola Gunnar Emanuel Sträng. Apropå "israeliska ambassader": Bara en månad tidigare, 5-6 september 1972, skedde massakern vid OS i München. Palestinska organisationen Svarta september dödade då elva israeliska idrottsmän.

Jag behöver inte knäppa upp byxorna och lägga upp rumpan för motståndarna så att det bara är att slå.
Det blev en het debatt när frågan om att förstatliga affärsbankerna diskuterades på S-kongressen 1972. Sträng varnade för att göra ett politiskt självmål. Det blev till sist ett nej - men drygt en tredjedel av kongressombuden, framför allt yngre, röstade för.

Schas Manhattan! (11)
Sträng tillbakavisar utländska bankers inflytande på svensk ekonomi, enligt källan. Men - kan det ha varit den amerikanska storbanken Chase Manhattan som Gunnar Sträng "hade i tankarna"?

Man kan väl kutta av den del som fejsar Gustav Adolfs torg.
(12)
De strängska funderingarna om bygglösningar när UD:s eventuella flytt från Arvfurstens palats var på tal. Gunnar Emanuel kunde även slå till med att rakt av snickra till svenska verb av engelska. Lite av pionjär på området; det här har ju på senare år omfamnats av åtskilliga som vill göra sig häftiga. Det hade Gunnar Sträng inget som helst behov av.

Jag har frågan present i skallen.
(13)
Finansminister och samtidigt oberäknelig stämmer gott på Gunnar Sträng - avseende språket. Han överraskade ständigt språkligt, i alla riktningar. Men det verkar som om detta mest, kanske enbart, gällde hans talspråk. Har nyligen läst det 20-sidiga häftet "Tidiga möten med boken", författat av Gunnar Sträng. Inget som helst språkligt "avvikande" i texten. Det är i talspråket som den språkliga lekfullheten finns - med överraskande ordval.


Hördu. Jag ska ha Tage och Aina, och Olof och Lisbet på kräftskiva här imorgon. Och, hördudu, jag stod och tittade på bordet imorse. Vi får rum med en smal jäkel till. Kan du komma? (14)
Telefonsamtal en fredag till Sten Andersson, partisekreterare och minister. (Hör Sten Andersson imitera Sträng - se källförteckningen!)

Andens lättmatroser - Kålrotsräknare - Illbattingar
Strängska kraftuttryck lite à la Tintins temperamentsfulle kompis kapten Haddock. Illbatting betyder enligt SAOL okynnigt barn. Tidigare nämnde justitieministern Lennart Geijer skriver att han gärna vill tro att Sträng är pappa till ordet, av finansministern använt om en del kritiker. 

Han ringde i vittnens närvaro upp Åsbrink och skällde ut honom:
Du din kålrotsräknare, du kunde åtminstone ha ringt. (15)
Kålrotsräknaren i detta fall var Sveriges riksbankchef Per Åsbrink. Året var 1957 och Riksbanken hade höjt räntan med en hel procentenhet - utan att informera regeringen i förväg. Sträng gick i taket. Kolrotsräknare lär under åren ha blivit ett allt vanligare strängskt uttryck om högutbildade national- och bankekonomer.

En tröst var dock att vi ändå bara var
lättmatroser som man bara ibland behövde ta på allvar. (16)
Det skriver Erik Lundberg i en av Gunnar Sträng-böckerna. Lundberg var bl a professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Nobelkommittén för ekonomi. Det vanligaste Sträng-uttrycket var annars andens lättmatroser. Även om han ibland körde med en och annan variant:
Det behövs erfarna skeppare och erfarna styrmän på den svenska skutan. Men 1976 var det politiska lättmatroser som försökte ta över navigeringen. (17)
Gunnar Sträng vid ett möte 1985 i Vita Bergen i Stockholm. 1976 blev det som bekant borgerligt styre, efter ett 44 år långt socialdemokratiskt regeringsinnehav.

På konjunkturernas böljande hav ska man aldrig segla med fasta skot. 
(18)
Ett bland många exempel på Strängs rika bildspråk. Här med betydelsen att det behövs en flexibel ekonomisk politik. Annars var just segling inte riktigt Gunnar Strängs grej. Inte motorbåtar heller:

Jag har en roddbåt och med den klarar jag mig bra.
(19)
Sagt när det beslutades om bensinransonering för motorbåtar - 1948, under de ekonomiskt bistra tiderna efter kriget. Gunnar Sträng var som då folkhushållningsminister ansvarig minister för beslutet. Men tiderna blev bättre, mycket bättre:

Gläd dig i din ungdom, heter det. Det gör ungdomen. För tolv miljarder kronor om året.
Med "heter det" menar Gunnar Sträng Bibelns Predikaren 11:9, som i Bibel 2000 har fått inledningen: "Gläd dig, yngling, medan du är ung, njut i fulla drag av din ungdom".

Hur är man funtad å huvudets och kroppens vägnar om man har 4-4:50 i timmen? (20)
Hur är du funtad å huvudets (och kroppens) vägnar? har av någon märklig anledning aldrig riktigt slagit igenom som kraftuttryck ... Sträng-citatet är från valrörelsens upptakt 1970, från en i radio direktsänd presskonferens. Sträng hade ilsknat till eftersom han tyckte att han oförskyllt fick klä skott för olika missförhållanden.

För mig får ni arbeta i bara kalsongerna om ni vill. (21)
Klart besked till finansdepartementets tjänstemän sedan de en varm sommardag frågat om det var tillåtet att lätta en aning på klädseln och få arbeta i bara skjortärmarna. Lika fritt på finansdeparte- mentet med Anders Borg som chef?

Visst hade Gunnar Sträng stor humor. Två av mig okommenterade kortisar:

I en valdebatt 1979 med Mundebo sa denne att han tidigare trott att avundsjukan var lika stark som sexualdriften, men nu trodde han att avundsjukan var starkare. Sträng replikerade:
Såna efemära ting som folkets sexualdrift och avundsjuka vill jag inte ge mig in på. Där kan man ju bara bygga på personliga erfarenheter. (22)

... hade en grupp jämställdhetsexperter under Per Holmbergs ledning fått i uppdrag att mer vetenskapligt reda ut de verkliga skillnaderna mellan kvinnor och män. Experterna hade tydligen sett som sin uppgift att bevisa att det just inga skillnader fanns. Jag satt mitt emot Gunnar Sträng och såg snart av hans minspel att detta inte överensstämde med hans världsbild. Hans ansikte antog en rödlätt ton som djupnade mer och mer. När den började skifta i blått, tänkte jag att nu är det nog bäst att han tar till orda om han inte ska krevera. Och han tog till orda! Herr ordförande, sa han till Erlander, någon djäkla skillnad måste det väl ändå finnas mellan kvinnor och män! Och, herr ordförande, den lilla skillnaden som är kvar nu, den sätter jag ett väldigt värde på! (23)

Vi har nu avancerat så långt i vår diné som resurserna är suffisanta. Pretenderar vi på dessert därjämte blir vi obligerade att antingen utöka avgiften för varje enskilt subjekt eller att abstinera från kaffet.
(24)
Krångligt språk? Icke! Fast, egentligen borde inte texten direkt ovanför vara gulmarkerad som ett Gunnar Sträng-citat. För att det är en kåsör i Sydsvenska Dagbladet som en gång i tiden skojade till det - hmm, i alla fall en aning - om finansministerns språkliga artisteri.

Ladies and gentlemen, leave it to me!
(25)
It var den svenska ekonomin. Med denna magnifika replik i en debatt fick Gunnar Sträng definitivt publiken med sig och satte meddebattören, en amerikansk professor, på plats. Före den dräpande repliken hade Sträng sagt att han kanske inte hade läst så mycket nationalekonomi som professorn - men när det gällde Sveriges ekonomi så var den minsann i trygga händer.

gunnar strängHärom året berättade en tidning ett par dar efter riksdagsöppnandet vad som hände i en kupé på Spångatåget morgonen efter den sedvanliga galaföreställningen i TV. Sträng hade just slagit sig ner med sin tidning, då en nyfiken liten kille fick syn på honom och gick fram:
- Ä're du som är kungen?
- Nej, svarade Sträng, lätt road och kanske lite besvärad, nej, det är inte jag som är kungen.
- Jo, det är nog du som är kungen i alla fall, envisades grabben. (26)
Så det så. Och här är inläggets källor:


(1) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 49, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(2) "Sträng - finansministern" (1970), sid 112, författare: Manne Ståhl.

(3) "Bevingat" (2005), sid 800 (pocket), författare: B Hellsing/M Hellquist/A Hallengren. 
(4) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 127, kapitelförfattare: Olof Palme.
(5) "Göran Persson och hans värld" (2005), sid 90 (pocket), författare: Olle Svenning.
(6) "Gäst hos Hagge: Sten Andersson"/SVT (Play), sänt 1987-12-11, vid ca 25:30. (Se till höger!) (Dec. -14: borttaget av SVT.)
(7) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 50, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(8) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 50, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(9) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 135, kapitelförfattare: Gustaf von Platen.
(10) Aftonbladet, 1972-10-05, artikel på förstasidan.
(11) "Bevingat" (2005), sid 800 (pocket), författare: B Hellsing/M Hellquist/A Hallengren. 
(12) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 51, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(13) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 50, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(14) "Gäst hos Hagge: Sten Andersson"/SVT (Play), sänt 1987-12-11, vid ca 24:00. (Se till höger!)
(15) "Pengarna & makten - Riksbankens historia" (2009), sid 359, författare: Gunnar Wetterberg. 
(16) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 102, kapitelförfattare: Erik Lundberg.
(17) "Sträng och Mona - ett samtal om då och nu" (1992), sid 104, författare: Gunnar Sträng/Mona Sahlin.
(18) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 98, kapitelförfattare: Erik Lundberg.
(19) "Sträng - finansministern" (1970), sid 117, författare: Manne Ståhl.
(20) "Palme" (1989), sid 109 (pocket), författare: Björn Elmbrant.
(21) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 149, författare: Frans Nilsson (bokens redaktör).
(22) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 50-51, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(23) "I de lugnaste vattnen ..." (1993), sid 199, författare: Sten Andersson.
(24) "Sträng - finansministern" (1970), sid 113, författare: Manne Ståhl.
(25) "En bok om och till Gunnar Sträng" (1981), sid 51, kapitelförfattare: Lennart Geijer.
(26)  "Sträng - finansministern" (1970), sid 103, författare: Manne Ståhl.