22 juli 2012

Extremt svårt jobb för utredarna

dag hammarskjöld, ndola
"Bland vrakresterna på Dola Hill var det lätt att identifiera Dag Hammarskjölds döda kropp. Han hade hamnat vid sidan om elden. Han hade två sår på halsen, ett på framsidan och ett på baksidan, av vilka det ena tydligen hade orsakats av en tung gren i närheten som hade brutits sönder. Det hade strömmat blod från såret under hans haka. Han hade brott på övre delen av ryggraden, revbenen var skadade, ryggen och högra sidan av huvudet hade fått svåra sår. Ambulansmannen Brian Eccles som hjälpte till att lyfta Hammarskjölds kropp från marken meddelade: 'Jag märkte att ett rödfärgat spelkort var instucket innanför hans halsduk.' I sin vänstra hand höll han några vissna, bruna löv och torra grässtrån. Hans armbandsur med stor visartavla hade stannat tjugofem minuter över tio."

Texten ovan är hämtad från något av ett standardverk i ämnet, amerikanen Arthur L Gavshons bok "Hammarskjölds sista dagar". Den är utgiven bara något år efter flygkraschen, och ingår i min nära hyllmetern stora boksamling och ytterligare kanske något kilo annat material om FN-chefen Dag Hammarskjölds liv och död.

En kommission ska på nytt utreda flygkraschen 1961 i Ndola i nuvarande Zambia (tidigare Nordrhodesia). Alldeles utmärkt!
Men risken är givetvis extremt stor att frågetecknen kommer att förbli frågetecken. Dels p g a att utredarnas försummelser dagarna efter kraschen inte går att göra ogjorda. Och dels p g a att de flesta av nyckelpersonerna och vittnena nu är döda. Men gör den nya kommissionen bara några framsteg i utredandet är det förstås förträffligt. Kanske finns det några hemligstämplade dokument som nu kan göras offentliga?

Det har snart gått 51 år sedan flygkatastrofen som tog Dag Hammarskjölds och övriga 15 ombordvarandes liv. För 20 år sedan, på uppdrag av svenska UD, gjorde diplomaten Bengt Rösiö en egen utredning som texten nedan är tagen från. Den visar på vilka grundläggande fel som gjordes av de lokala utredarna direkt efter flygkraschen. Den "Danielsson" som nämns är den svenske kriminalkommissarien Otto Danielsson, en av de svenska utredare som sent omsider släpptes in.

"Danielsson kritiserar uraktlåtenheten att systematiskt och noggrannt låta erfaren kriminalteknisk expertis redan i ett tidigt skede granska tillvaratagna flygplansdelar och undersöka skador som kan ha förorsakats av beskjutning av olika slag mot flygplan. Man hade även gjort sig skyldig till anmärkningsvärt slarv även om så icke skett i ont syfte: Man hade t.ex. på platsen grävt ner pilotens pannben istället för att lämna det till obducenterna. Man hade icke hört samtliga de afrikanska kolare som befann sig nära vrakplatsen, och de förhör som gjordes betecknade han som icke tillfredsställande. Överhuvudtaget hävdade Danielsson att den rhodesiska haverikommissionen alltsedan arbetets början ådagalagt en ensidig inställning och hyst den förutfattade meningen att haveriet berodde på förarfel."

I sin 12-sidiga rapport från 1993 kommer annars Bengt Rösiö till slutsatsen att det var den mänskliga faktorn som låg bakom haveriet, misstag från piloterna. Alltså samma slutsats som de lokala myndigheterna kom fram till. I mitt tycke märkligt.

Hela historien kryllar ju av konstigheter. Och när man läser materialet är det ideligen uppgifter som får en att hoppa till lite extra, som citaten ovan om rödfärgat spelkort respektive pilotens pannben. I alla fall den första uppgiften pekar ju mot - bland allt annat - att det förekommit aktiviteter på haveriplatsen innan den officiellt blev lokaliserad. Ska tillägga att Dag Hammarskjöld levde "viss tid" efter kraschen, enligt svensk expertis. Men hade så pass allvarliga skador att han inte kunnat överleva även om han snabbt fått vård.

Den avslutande bilden visar de totala skillnaderna i inställning bland utredarna. På platsen där DC-6:an kraschade: allvarliga svenska utredare till vänster, flinande rhodesiska till höger.


ndola, dag hammarskjöld

Läs gärna också: "Knappast pilotslarv bakom kraschen" (blogginlägg 2011-09-18).
I medierna: SvDDNDN 2GPAB.
PS: Omgivande texter här på bloggen är mest åt det humoristiska hållet, en olycklig kollision - tyvärr.