6 juli 2010

Klockren sommar ...

Stor blåklocka (Campanula persicifolia), fotograferad i Täby.
Täby, juli 2010. Foto: Maria Bernström. Klickbar bild!

Stor blåklocka (Campanula persicifolia) är en art i familjen klockväxter, skriver Wikipedia.

Stor blåklocka (synonym: storklocka). Växtplats: Friska och lundartade skogar, ängar, skogsbackar, renar, klippor i lundar. Blomningstid: Juni–augusti. Stora blåklockan är en upprätt, vacker och stor klockväxt. Den användes som prydnadsväxt redan på 1600-talet. Stora blåklockan växer på gräsrika sluttningar och backar i lundar tillsammans med t.ex. piprör, slokgräset och skogsklöver. Den gynnas av mänsklig verksamhet.
Från Naturegate - "Finlands (!) natur och arter".