25 juni 2014

Problemet Jan Björklund

Jan Björklund, animering

Låt oss till att börja med se det hela från den ljusa sidan: majoren Jan Björklund har lämnat det militära och alla dess farliga vapen, kulsprutor med mera. Det ska vi alla vara väldigt tacksamma för. Emellertid har det allt mer framstått som djupt olyckligt att han istället valt att yrkesmässigt ägna sig åt dart.

"Björklund behandlar skolan som om det vore hans privata darttavla. Han kastar pil med reformer och hoppas att han ska träffa. När han missar så får lärarfacken och andra komma efter och försöka få honom att backa." Den lite valpiga ledarhunden Gustav Fridolin (grön labrador retriever), Aftonbladet 2013-05-15.


Gustav Fridolin

Blinde Jan Björklund är en envis rackare, en riktig stridis. Han helt enkel ska klara biffen - själv, och efter eget huvud. Trots alla svårigheter som handikappet ger.

"Skolpolitiken famlar i blindo. Om den inte tar av sig skygglapparna snart går den in i väggen."
German Bender, utredare TCO, 2012-02-17.

"Jan Björklund brukar lite skämtsamt sägas gilla att peka med hela handen. Inget fel med det, men man önskar att han inte pekade åt olika håll hela tiden."
German Bender, utredare TCO, 2013-04-15.


Själv vill jag nog inte använda mig av orden famla och peka. Det är väl snarare uttrycket kraftfullt slag i luften som gäller för Björklund och hans skolpolitik. Här är det dock pluralis som är aktuellt. Väldigt mycket pluralis.

"Jag ser en skola som håller på att bli sönderreformerad." Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, Dagens Nyheter 2013-04-12.

Tänk om Jan Björklund hade blivit läkare. Ve och fasa! Till en person med t.ex. ständig huvudvärk skulle den oförskräckte Björklund, utan att veta särskilt många skvatt om värkens orsaker, mycket väl kunna ordinera 42 olika mediciner på ett bräde. Varav några egenhändigt komponerade blandningar av "välgörande" ämnen. Läkemedel som antingen i sig eller i kombination kan vara direkt skadliga för patienten, medan någon/några medicin(er) kanske är perfekt(a). Dock skulle Björklund mycket snabbt mista sin läkarlegitimation. Samtidigt som patienten - trots all medicinstress - faktiskt blir frisk, efter 10-15 år. Eller, betydligt snabbare: mer eller mindre stendöd.

"De senaste åren har det publicerats en lång rad svenska och internationella studier och forskningsöversikter om skolan, bland annat av OECD, Skolverket, McKinsey, SNS och Universitetet i Cambridge. Om man betraktar den svenska skolpolitiken i ljuset av de här rapporterna blir det tydligt att den har ett närmast obefintligt stöd i forskning och beprövad erfarenhet. ... Det vi vet i dagsläget är att kungstankarna i regeringens politik inte vilar på vetenskaplig eller erfarenhetsmässig grund." German Bender, utredare TCO, 2012-02-17.

Det sägs att historia är ett ämne som intresserar Jan Björklund. Dock har han helt undermåliga kunskaper om sitt eget partis skolpolitiska historia. En av ingredienserna i det han kallat socialdemokratisk flumskola är betygslösheten. Men det var ju hans eget parti, Folkpartiet, som ledde borttagandet av betygen. Följande hände 1978/79, då Folkpartiet ensamt hade regeringsmakten - och Ullsten, Rodhe och Wikström är alla följaktligen alla folkpartister:

"På utbildningsområdet hade Ullsten både interna och externa problem. Det fanns en spricka inte bara i partiet utan också i regeringen om betygen. Skolministern Birgit Rodhe ville avskaffa dem, utbildningsminister Jan-Erik Wikström ha dem kvar på högstadiet. Propositionens kompromiss blev betyg bara i åttan och nian samt en skrivning om försök med betygsfri intagning till gymnasiet." Boken "Ola Ullsten" (sid. 79), författare: Mats Bergstrand, utgiven 2010. 

OBS! Nämnda bok finns också som talbok: Stockholms stadsbibliotek. Någon på utbildningsdepartementet, vem som helst: Hjälp Jan att ladda ner talboken via länken ovan, snälla!

Jan Björklund har i höst suttit som chef på departementet i åtta år. Man måste gå tillbaka nästan ett halvt sekel och socialdemokraten Ragnar Edenman (som bl.a. införde grundskolan och avskaffade skolagan) för att hitta ett motsvarande inventarium av kött och blod. När Edenman avgick 1967 hade han varit skolansvarig minister i tio år.

Under Björklunds hela åtta år har det inte blivit bättre utan som vi numera vet betydligt sämre på skolområdet. Jag tror att alliansens kommande valförlust till mycket stor del kan lastas på Jan Björklund personligen. Hans tillkortakommanden har säkerligen i riklig mängd skvätt över på de dominerande Moderaterna. Utvecklingen i skolan har bidragit till folks uppfattning att inte bara alliansen utan kanske framför allt Moderaterna inte bara saknar visioner utan även att vara fumliga med vardagsfrågorna just nu. Och utbildningen är något av det viktigaste vi har. Då duger det inte att famla i blindo. Det duger inte att efter Pisa-chocken om kunskapsraset lägga ut en bombmatta av nya så kallade utbildningssatsningar. Fem i tolv före valet. 10 bollar - 25 öre!, som det förr sas på tivoli. Även strax före stängning.

Jan Björklund, bild

Fast det kan ju tänka sig att ledarhunden Fridolin om (läs: när) han får visa framtassarna riktigt ordentligt avslöjas som blind han också. Fast på ett svansviftande mer ungdomligt grönt sätt. Finns det någon möjlighet för Sverige att via FN eller så erhålla någon sorts u-u-hjälp (utbildnings-u-hjälp)?

(Och idag publiceras ytterligare en dyster rapport om den svenska skolan: ABDN, DN 2.)