21 juni 2010

Inte glömt något, Thomas Bodström?

Apropå kravet att Carl Bildt ska ta "time-out".

Gunnar Hedlund (Bondeförbundets/Centerpartiets ledare) var på 50-talet inrikesminister i koalitionsregeringen med (S).

Som inrikesminister var Gunnar Hedlund också ansvarig minister för domstolsväsendet, såvitt jag minns.

Från Wikipedia:
På hösten 1952 utbröt det så kallade deklarationsmålet när det avslöjades att Gunnar Hedlund glömt att ta upp en skogslikvid på 8 100 kronor i sin hustrus deklaration.
Häradsrätten i Härnösand dömde honom för grov oaktsamhet till böter på 1 400 kronor och hans hustru fick 600 kronor i böter.
Från kända bondeförbundare och borgerliga tidningar kom krav på att Hedlund skulle avgå.
I mars 1953 frikändes makarna Hedlund av hovrätten men åklagaren överklagade till Högsta domstolen.
I juni fälldes Hedlund men hans hustru frikändes.
Den partiet närstående Skånska Dagbladet krävde Hedlunds avgång men Erlander gav Hedlund sitt stöd och Hedlund satt kvar.

Ingen avgång - och inte ens en "time-out".

Thomas Bodström skriver i sitt pressmeddelande idag (om Carl Bildt):

Det som har inträffat saknar motstycke. Aldrig någonsin i Sveriges moderna historia har en brottsutredning inneburit, att en så högt uppsatt politiker, kan bli föremål för ett åtal om ett så allvarligt brott.

Nja, inte helt klockrent - väl?

Visst - det handlar om vitt skilda typer av brott (/brottsmisstankar).
Men en hel del annat skiljer också ...
Hedlund blev åtalad och dömd, och var direkt inblandad.

Thomas Bodströms pressmeddelande 21 juni 2010: