9 juli 2010

Egotrippat!

Egoismen breder ut sig allt mer, tycks det. 
Helt öppet, dessutom.
I Stockholm (Hammarby sjö) är det rakt på sak, som du kan se på bilden.

                                                             
FOTNOT 1: Kände du till den något konstifika hemsida som kommer upp om du klickar HÄR?
FOTNOT 2: Bilden ovan (tagen 9 juli) KAN ha blivit manipulerad av mig - att "C" har gjorts om till "G".
FOTNOT 3: Och bilden ovan KAN vara en s k miljöbåt med eldrift.
FOTNOT 4: Det är just så det är.